Μακρής Διονύσης

Ο Διονύσης Μακρής είναι Γενικός Διευθυντής Συγκοινωνιακών Υποδομών στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ με Μεταπτυχιακές σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη. Εκπρόσωπος της Ελλάδος σε διεθνή FORA (CEDR, WRA- πρώην PIARC), πρόεδρος της Διοικητικής Αρχής Σηράγγων,  τέως πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (τμ. Κατασκευών), τέως μέλος του ΕΣΥΔ, τέως πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΤΕΟ ΑΕ και τέως μέλος του ΔΣ του ΟΕΚ, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα μελετών και έργων, Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων, με διδακτική εμπειρία σε θέματα Νομοθεσίας και Ποιότητας. Έχει συμμετάσχει σαν πρόεδρος ή μέλος σε Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές  του ΥΠΟΜΕΔΙ,  σαν εμπειρογνώμονας και επιμελητής σε Ομάδες εργασίας του ΕΛΟΤ για τη σύνταξη Προτύπων και Προδιαγραφών , ΕΤΕΠ κ.ο.κ

Free Spirit

Free Spirit

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου:
15-16 Μαΐου 2018

Γραμματεία

Free Spirit

Επικοινωνία

+30 2106048260
+30 2106047457
vfelekou@free-spirit.gr

© 2ο Συνέδριο Υποδομών & Μεταφορών - Οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας