Φωτονιάτα Ευγενία

Η Ευγενία Φωτονιάτα είναι Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και ΤΣ στο Υπουργείο  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης από τον Μάρτιο του 2015. Αρμοδιότητά της είναι ο συντονισμός και η διαχείριση των Τομεακών Προγραμμάτων «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» και των διασυνοριακών Προγαμμάτων Interreg.

Σπούδασε Χημικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα στην Οικονομική Επιστήμη (Τίτλος Διδακτορικής διατριβής “Essays on Informality and Minimum Wages ”) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιπλέον, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό τίτλο στην Επιστήμη των Υλικών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο στην Πολιτιστική Πολιτική & Διαχείριση από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 

Free Spirit

Free Spirit

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου:
15-16 Μαΐου 2018

Γραμματεία

Free Spirit

Επικοινωνία

+30 2106048260
+30 2106047457
vfelekou@free-spirit.gr

© 2ο Συνέδριο Υποδομών & Μεταφορών - Οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας