Μυλόπουλος Γιάννης

Ο καθηγητής Γιάννης Α. Μυλόπουλος είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» και πρώην Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος  του  Προεδρείου της Συνόδου των Πρυτάνεων των  Ελληνικών  Πανεπιστημίων και εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων (EUA), (2010-2014).

Ο κ. Μυλόπουλος διδάσκει και διεξάγει έρευνα στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης για το περιβάλλον στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής από το 1990, ενώ συνετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος κατά την περίοδο 2008-2010.

Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος σε μεγάλο αριθμό εφαρμοσμένων ερευνητικών έργων, χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ελληνικές Κυβερνητικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και έχει εργαστεί ως επισκέπτης καθηγητής σε Πανεπιστήμια των Η.Π.Α., του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 120 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Free Spirit

Free Spirit

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου:
15-16 Μαΐου 2018

Γραμματεία

Free Spirit

Επικοινωνία

+30 2106048260
+30 2106047457
vfelekou@free-spirit.gr

© 2ο Συνέδριο Υποδομών & Μεταφορών - Οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας