Μιτζάλης Κωνσταντίνος

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1952. Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Ήταν κύριος μέτοχος της εταιρείας ΕΤΕΘ Α.Ε. από το 1978 όπου κατέχει τη θέση του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου.

Απέκτησε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή και εποπτεία μεγάλων ιδιωτικών και δημοσίων τεχνικών έργων. Η ΕΤΕθ υπήρξε πρωτοπόρα σε αυτοχρηματοδοτούμενα έργα όσο και σε έργα ειδικής φύσεως.

Από το 2001 είναι βασικός μέτοχος και Διευθύνων σύμβουλος της J&P-ΑΒΑΞ και από το 2015 αντιπρόεδρος του ΔΣ.

Η J&P-ΑΒΑΞ είναι μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες της Ελλάδας και έχει σημαντική παρουσία σε διάφορες κατηγορίες έργων όπως σε έργα υποδομών, ενεργειακά, λιμενικά, οικοδομικά καθώς και σε έργα παραχώρησης σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Έχει συμμετάσχει στα διοικητικά συμβούλια των εργοληπτικών οργανώσεων ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ.

Συμμετείχε από την ίδρυσή του και επί σειρά ετών στο διοικητικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών ως εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων.

Free Spirit

Free Spirit

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου:
15-16 Μαΐου 2018

Γραμματεία

Free Spirit

Επικοινωνία

+30 2106048260
+30 2106047457
vfelekou@free-spirit.gr

© 2ο Συνέδριο Υποδομών & Μεταφορών - Οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας