2ο Συνέδριο Υποδομών & Μεταφορών - Οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας